Jak podała w komunikacie prokuratura, na ławie oskarżonych zasiądą również m.in. główna księgowa Sądu Apelacyjnego, b. zastępca dyr. Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracownicy krakowskiego SA oraz trzynastu przedstawicieli firm zewnętrznych współpracujących z tym sądem.

Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karami do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

"Akt oskarżenia to efekt trzyletniej pracy powołanego zarządzeniem Prokuratora Krajowego do rozpoznania tej sprawy zespołu prokuratorów Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie"

- napisała prokuratura.

Większości oskarżonych zarzuca się udział w okresie od 4 września 2001 roku do 26 października 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Andrzeja P. - byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Kilkanaście osób z tej grupy dokonało przywłaszczania pieniędzy Skarbu Państwa przekazywanych do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie w łącznej kwocie prawie 35 mln zł.

"Członkowie wspomnianej grupy podejmowali również czynności ukierunkowane na udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia przestępnego źródła pochodzenia przywłaszczonych przez przedstawicieli firm zewnętrznych objętych aktem oskarżenia środków pieniężnych (pranie pieniędzy – art. 299 par. 1 i 5 k.k.) w kwocie ponad 16,5 miliona zł na szkodę Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w Krakowie"

- napisała prokuratura.

Natomiast udział pracowników sądu w procederze przestępczym polegał na podpisywaniu fikcyjnych umów cywilno-prawnych na wykonanie usług z przedstawicielami firm zewnętrznych objętych aktem oskarżenia. Sprawcy także poświadczali nieprawdę w rachunkach potwierdzających rzekomą realizację usług i przekazywali te dokumenty zamawiającym.

Jak ustalili śledczy, zawierane umowy miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były realizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych przez te osoby w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Przedstawiciele firm wypłacali pracownikom sądowym środki pieniężne, uprzednio przywłaszczone z sądu.

Śledztwem objęto także wątek dotyczący ujawnionych nieprawidłowości w gospodarowaniu przekazanymi przez Skarb Państwa środkami pieniężnymi w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Jak ustalili prokuratorzy Marcin B. - były dyrektor CZdS IGB, działając wspólnie i w porozumieniu z główną księgową sądu i innymi osobami, poprzez zawieranie fikcyjnych umów cywilno-prawnych w imieniu tej instytucji, przywłaszczył środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 87 mln zł.

Według ustaleń śledztwa były dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie wielokrotnie osobiście lub za pośrednictwem innych oskarżonych udzielał osobom pełniącym funkcje publiczne korzyści majątkowych znacznej wartości w łącznej kwocie ponad 3,6 mln zł. Wśród tych osób znaleźli się m.in. były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, były zastępca dyr. Sądu Apelacyjnego w Krakowie, były zastępca dyr. Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, dziewięciu byłych dyrektorów sądów apelacji krakowskiej i dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Osoby te usłyszały zarzuty przyjęcia łapówek.

W śledztwie stosowano tymczasowe aresztowanie wobec 16 osób. Dokonano zabezpieczeń majątkowych w kwocie 11 mln zł na poczet między innymi naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, liczący ponad 250 tomów akt i załączonych dokumentów.

Jest to kolejny akt oskarżenia w sprawie działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

30 lipca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie w skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dziesięciu byłym dyrektorom sądów obszaru apelacji krakowskiej i wrocławskiej w tym: Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego w Zakopanem, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Sądu Rejonowego w Olkuszu i Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Natomiast 22 sierpnia 2017 roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. - byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie.