Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku powiedział w środę, że śledczy zakończyli postępowanie w tej sprawie skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.

Prokurator zarzucił oskarżonej popełnienie 102 przestępstw związanych z dokonywaniem nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych

- powiedział prokurator Duszyński.

W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że 51-letnia kobieta dokonywała wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań oraz niesłusznych zwrotów opłat od wpisów sądowych apelacji, pozwów i wniosków.

Dokonano tego w ramach 30 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie.

Łączna kwota tego typu nieuprawnionych wypłat wyniosła ponad 288 tys. złotych

 - powiedział Duszyński.

Do wypłat posłużyły postanowienia i zarządzenia opatrzone podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw. Ustalono, że zostały one podrobione przez oskarżoną, która pełniła funkcję Kierownika Sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie oraz w Wydziale IX Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Mławie.

Oskarżona przekazywała podrobione dokumenty do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe. Ustalono, że rachunki te należały do kobiety. Ujawniono 9 takich rachunków.

Kobieta działała od 2012 roku do września 2018 roku.

Usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień, podrabiania dokumentów, poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa.

Kobieta nie przyznała się do stawianych zarzutów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za zarzucane przestępstwa grozi jej kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.