Jak podał resort celem wprowadzanych procedur jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pracowników galerii handlowych i ograniczenie liczby kontaktów na terenie tych obiektów.

Bezpieczeństwo

Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej, każda osoba w galerii będzie musiała zasłaniać nos i usta, zgodnie z ustawą (a więc maseczką, szalikiem, odzieżą, przyłbicą itp.) Klienci będą ponadto mieli obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych, które zapewni operator sklepu.

Ministerstwo rekomenduje usunięcie barierek i innych elementów, które mogą utrudniać bezkolizyjne wejście do obiektu. Co do wejść, na teren galerii będzie można wejść tylko jednym wejściem i wyjść także tylko jednym wyjściem. Podyktowane jest to obowiązkiem liczenia klientów. Galerie promować będą aplikację ProteGO Safe.

Posiłki

Co z jedzeniem? Obowiązywał będzie zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej poza wydzieloną strefą gastronomiczną (o ile nie są wyłączone przepisami prawa).

Strefa gastronomiczna musi być wydzielona widoczną barierką a na jedno miejsce w niej przypadać ma 15m2. Kiedy ruszy możliwość sprzedaży posiłków w tych strefach, będą mogły być one sprzedawane tylko na wynos i na dowóz. Dań początkowo nie będzie można spożywać w galerii. W dalszych fazach planowane jest uruchomienie możliwości spożywania posiłków w galeriach z zachowaniem dwumetrowych odstępów między klientami.

Infrastruktura

Wytyczne wskazują, że także właściciele obiektów będą musieli ze swojej strony ułatwić klientom możliwość korzystania ze sklepów. To galerie będą musiały zapewnić możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu. Informacja na ten temat musi znajdować się przy wejściu do galerii, zawierając dokładne wskazanie gdzie taki sklep się znajduje. 

Alternatywnie galeria może ustawić automaty do kupowania maseczek.

Parkować będzie można na co drugim miejscu, a przypadku braku takiej możliwości - zachowywać dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodów. Nieczynne będą szatnie, przechowalnie, fontanny, place zabaw i kąciki dla dzieci.

Cały obiekt będzie musiał być regularnie i dokładnie dezynfekowany i czyszczony.

Pełna lista wytycznych dostępna jest tutaj.