Jak poinformowała prokurator Ewa Bialik, śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, prowadzone przez lubelską Delegaturę CBA i ABW w Lublinie, jest nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Według śledczych szefem grupy był Paweł B., a w jej skład wchodzili obywatele Polski i Łotwy. Zajmowali się "redukcją" podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabywaniu paliw ciekłych i gazów. "Grupa wykorzystywała mechanizm tzw. 'znikającego podatnika'. Jej członkowie dopuszczali się przestępstw związanych z praniem pieniędzy, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur, oszustw skarbowych oraz przestępstw karnoskarbowych związanych z nieujawnianiem podstawy i przedmiotu opodatkowania dla potrzeb podatku VAT" - wyjaśniła prokurator.

Członkowie grupy są podejrzani o popełnianie przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z nielegalnym obrotem paliwami i nieujawnianiem podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym i VAT, gdzie łączna wartość uszczupleń podatkowych stanowi kwotę ponad 200 milionów złotych. Czyny te stanowią przestępstwa skarbowe

- zaznaczyła.

Wskazała, że wobec czterech członków grupy - obywateli Łotwy - wszczęto poszukiwania międzynarodowe i wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. "Dzięki międzynarodowej współpracy jednostek prokuratury, sukcesywnie zatrzymywano i postawiono w stan oskarżenia kolejnych podejrzanych obywatelstwa łotewskiego. Sąd Okręgowy w Lublinie 16 października 2019 roku wydał wyrok skazujący wobec Janisa O., a 10 stycznia 2020 r. wobec Rodionsa Š." - wyliczyła i dodała, że w toku jest postępowanie sądowe wobec Igorsa C.

Ostatni z podejrzanych, 35-letni obywatel Łotwy, Ugis G. został zatrzymany w marcu w Szwecji. Jak podała prokurator Bialik, było to możliwe dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy lubelskiego wydziału zamiejscowego PK z Biurem Prokuratora Królestwa Szwecji.

Pomimo ogłoszenia na terenie całego kraju stanu epidemii i zamknięcia granic Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowano przejęcie podejrzanego wojskowym transportem lotniczym

- podkreśliła.

15 kwietnia Ugisa G. osadzono w Areszcie Śledczym Warszawa–Białołęka, gdzie został poddany obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Rzeczniczka PK zaznaczyła, że z uwagi na upływające terminy należało wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. "Dlatego też 20 kwietnia 2020 r. przy zachowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego wszystkich uczestników, prokurator przeprowadził czynności w postaci ogłoszenia zarzutów i przesłuchania podejrzanego" - podała. Następnie w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. W jego trakcie, jak dodała, "na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Ugisa G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy".