Resort obrony opublikował dziś decyzję szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka, która ustanawia szefa SKW Macieja Materka na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Wcześniej funkcję tę pełnił wiceszef MON Tomasz Zdzikot. 3 kwietnia Poczta Polska poinformowała, że Zdzikot został nowym prezesem Poczty Polskiej. Dzień później Błaszczak podziękował na Twitterze Zdzikotowi za "świetną współpracę" - zarówno w MON, jak i wcześniej w MSWiA - i życzył mu powodzenia na nowym stanowisku.

W styczniu 2018 r. Maciej Materka został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA, pracował też w służbach specjalnych UOP, ABW i CBA.

Materka był m.in. pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA od początku powstania tej funkcji w 2010 r. W połowie 2015 r. złożył wniosek o odejście ze służby pomimo, że ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik pozytywnie wyrażał się o jego pracy w Biurze.