Rzecznik prasowy podkarpackiej brygady kpt. Witold Sura, który podsumował pierwszy miesiąc operacji „Odporna wiosna” podkreślił, że najważniejszym zadaniem żołnierzy jest pomaganie szpitalom.

Terytorialsi z Podkarpacia wsparli w ciągu tego miesiąca 13 szpitali. Na wniosek wojewody dowódca brygady delegował zespoły medyczne do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Żołnierze pobierają wymazy w domach osób przebywających w kwarantannie. W sumie do tej pory zespoły pobrały blisko 850 wymazów

- dodał Sura.

Żołnierze odpowiedzieli również na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Żołnierze do banku krwi oddali blisko 130 litrów krwi.

Kolejnym zadaniem, które jest realizowane w ramach akcji „Odporna wiosna” to pomoc żołnierzom Armii Krajowej i kombatantom organizacji niepodległościowych. W sumie na Podkarpaciu opieką zostało objętych 80 kombatantów i osób starszych.

Kpt. Sura zaznaczył, że żołnierze pomagają również lokalnym samorządom, m.in. rozwożąc żywność potrzebującym mieszkańcom. „Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami non-profit, np. Caritasem czy bankami żywności. Bezpośrednio do potrzebujących, żołnierze dostarczyli dotychczas 15 tys. paczek z żywnością, środkami higienicznymi i do dezynfekcji” – podał rzecznik podkarpackiej brygady