Została Pani szefową PGE GiEK – największej firmy w regionie, w czasach bardzo trudnych dla gospodarki. Jakie decyzje Pani podjęła na początku swojej pracy?

Decyzjom gospodarczym, które podejmuje zarząd spółki, przyświeca niezmiennie misja   gwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie prowadząc otwarty dialog społeczny jesteśmy odpowiedzialni za ochronę zdrowia i stabilną pracę blisko  15 tys. pracowników PGE GiEK i 9 tys. pracowników spółek nadzorowanych. To dla nas ogromna odpowiedzialność i na tych  aspektach się skupiamy.
Nasza spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej PGE i decyzje, które podejmujemy, są zgodne z kierunkami rozwoju całej Grupy. Obraliśmy kierunek niskoemisyjny i wszystkie nasze działania, które prowadzi na terenie pięciu województwa, są skoncentrowane na realizowaniu tego głównego założenia. W ubiegłym roku do eksploatacji przekazane zostały nowe bloki konwencjonalne nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, które np. jeśli chodzi o dwutlenek węgla są o ok. 25% mniej emisyjne w stosunku do starszych bloków tej elektrowni. Zgodnie z aktualnym harmonogramem jeszcze w tym roku zakończona zostanie inwestycja budowy bloku energetycznego w Elektrowni Turów – ten blok będzie charakteryzował się emisją CO2 na poziomie ok. 0,9 t/MWh, czyli ok. 15% niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji. 

Dzięki wysokim parametrom wytwarzania i zdecydowanie niższej emisyjności w porównaniu do starszych jednostek, nowe bloki konwencjonalne zastąpią w systemie energetycznym mniej efektywne jednostki węglowe. W styczniu 2020 r. została podpisana umowa dotyczącą budowy nowych mocy gazowych w Elektrowni Dolna Odra. Dwa bloki gazowo-parowe o mocy ok. 1400 MW będą w stanie zasilić w energię elektryczną blisko 1 milion gospodarstw domowych, a emisja CO2 będzie na poziomie poniżej 0,35 t/MWh. Decyzja o budowie jest także istotna z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ponieważ  Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę jako główny producent systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski. Pod koniec marca osiągnęliśmy ważny kamień milowy przy realizacji tej inwestycji podpisując z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej nowobudowanych jednostek wytwórczych.
Oprócz inwestycji w nowe bloki energetyczne, kontynuujemy z powodzeniem program dostosowania naszych aktywów do konkluzji BAT - jesteśmy na końcowym etapie przystosowania elektrowni do wymogów, które zaczną obowiązywać od sierpnia przyszłego roku. 

Elektrownia i kopalnia w Bełchatowie to strategiczne zakłady nie tylko dla regionu, ale i dla Polski. Czy produkcja energii w Elektrowni Bełchatów w czasie epidemii odbywa się bez zakłóceń w związku z pandemią koronawirusa? Czy jakiś sektor działalności przedsiębiorstwa jest zagrożony?

Realizujemy ważne zadania dla polskiej gospodarki - jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski - tego oczekuje od nas rynek, akcjonariusze, nasi klienci i partnerzy biznesowi. 

Zauważalny spadek zużycia energii elektrycznej, głównie z powodu ograniczenia produkcji przedsiębiorstw gospodarczych, nie wpływa na naszą działalność operacyjną. Wytwarzamy energię elektryczną bez zakłóceń. Gwarantuję, że bez względu na to, jak będzie wyglądała sytuacja po pandemii, nasze jednostki wytwórcze będą realizowały potrzeby gospodarki i społeczeństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej. Będziemy gotowi na  wzrost gospodarczy, którego finalnie się spodziewamy i chcemy w tym aktywnie uczestniczyć.  

Jakie działania podejmuje spółka, aby pomóc w walce z koronawirusem?

Nasza spółka przede wszystkim koncentruje się na podejmowaniu działań mających na celu ochronę zdrowia i życia prawie 24 tysięcy pracowników PGE GiEK oraz spółek nadzorowanych. Błyskawicznie zareagowaliśmy na tę nową sytuację, dostosowując swe działania zarówno do decyzji podejmowanych przez Rząd RP, jak też wykorzystując własne możliwości. Pomiary temperatur przy wejściu do naszych jednostek, zapewnienie środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej to tylko najbardziej widoczne przykłady tego, jak Zarząd stara się dbać o pracowników. By zobrazować skalę takich działań dodam tylko, że każdego dnia wydawanych jest około 16 tysięcy maseczek ochronnych, około 22 tysięcy par rękawiczek i niemal 1300 litrów płynów do dezynfekcji. Do tej pory samych maseczek wydaliśmy już ponad 400 tysięcy a rękawiczek różnego rodzaju niemal pół miliona par. Zapewniam przy okazji, że żadnych środków bezpieczeństwa nie zabraknie. Na bieżąco prowadzone są także działania informacyjne  w oparciu o dane przedstawiane przez administrację rządową, GIS i Ministerstwo Zdrowia. 

PGE GiEK, w ramach walki z koronawirusem wspiera działania rządu. W efekcie uzgodnień z wojewodą łódzkim i lubelskim cztery hotele spółki Elbest, której działalność nadzoruje nasza spółka, znalazły się na liście obiektów wyznaczonych do utworzenia izolatoriów. Placówki medyczne mają do dyspozycji ponad 660 miejsc dla osób, które oczekują na wynik testu na obecność koronawirusa. Na liście znalazły się: Hotel Wodnik, OSiR Wawrzkowizna oraz Hotel Sport z terenu woj. łódzkiego oraz Centrum Szkoleń i Rekreacji Krasnobród, ośrodek znajdujący się na terenie woj. lubelskiego. 

Pomagamy także finansowo placówkom medycznym, w tym szpitalowi w Bełchatowie i Zgorzelcu, wspieramy domy pomocy społecznej, jednostki straży pożarnej, starostwa powiatowe, urzędy miast. Ponadto pracownicy PGE GiEK licznie angażują się w akcje charytatywne – robią zakupy pierwszej potrzeby, szyją maseczki ochronne, pomagają w nauce dzieci sąsiadów czy realizują zakupy niezbędnych materiałów ochrony osobistej, współpracując ze stowarzyszeniami, których są członkami. W ten sposób wspomagają sąsiadów, seniorów, szpitale, placówki Pogotowia Ratunkowego oraz służby mundurowe. Doceniamy również organizowane przez nasze elektrownie i kopalnie akcje krwiodawstwa. Honorowi dawcy krwi będący pracownikami spółki, w tym trudnym czasie, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, wspierają szpitale najcenniejszym lekiem. Przykładem są ostatnie akcje krwiodawstwa zorganizowane w elektrowni i kopalni, gdzie zebrano w sumie 24 litry krwi.

Pragnę podziękować wszystkim Pracownikom PGE GiEK i spółek nadzorowanych za pełne zaangażowanie, odpowiedzialną postawę i stosowanie się do zalecanych wytycznych administracji rządowej. Dzięki ich codziennej pracy spółka PGE GiEK może wypełniać swoją misję, jaką jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej do milionów gospodarstw domowych, a także do obiektów służby zdrowia, które są teraz najważniejszym miejscem - miejscem leczenia pacjentów dotkniętych chorobą.