Nowa prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska pochodzi z Podlasia, jest absolwentką Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiedzę, doświadczenie oraz swoje kompetencje rozwijała nie tylko w polskich, ale również zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Illinois University of Chicago czy Long Island University of New York.

Od 2007 roku związana była gazownictwem. Zaczynała jako kierownik Działu Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. W 2016 roku została powierzona jej funkcja Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Warszawie, a w 2017 r. funkcja Członka Zarządu ds. rozwoju i inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa. W zarządzie spółki pracowała do stycznia 2020 roku. 

Wioletta Czemiel- Grzybowska jest nauczycielem akademickim, praktykiem gospodarczym, a także ekspertem ekonomicznym administracji publicznej. Jest Pełnomocnikiem Dziekana do Spraw Współpracy z Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, a także innowatorem i wdrożeniowcem prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Jest autorką książek i kilkudziesięciu publikacji, które są cennym źródłem informacji z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości technologicznej, a także inwestycji infrastrukturalnych.

Swoją interdyscyplinarną wiedzę i innowacyjne podejście do zarządzania z powodzeniem wykorzystywała  we władzach nadzorczych wielu firm. Jako wieloletni członek Rad Nadzorczych wspierała spółki kapitałowe skupiając się przede wszystkim na ich prawidłowym i efektywnym zarządzaniu pod kątem uzyskiwania przez nie jak najlepszych wyników finansowych i prowadzeniu działań w zgodzie z prawem.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE - największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Rybnik, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

Przedsiębiorstwo jest największym producentem węgla brunatnego, którego wydobycie stanowi 87% w skali kraju, a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywając w niektórych miesiącach ponad 31% zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego, dostarczając do niego niemal 50 tys. GWh energii elektrycznej rocznie. W 2019 r. oddziały PGE GiEK dostarczyły na rynki lokalne 5,32 mln GJ ciepła.