- To ważny element wzmacniania obecności sił USA w Polsce. Nominacja ta świadczy, że wdrażane są uzgodnienia między prezydentami Andrzejem Dudą oraz Donaldem Trumpem

 – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- Na czele amerykańskiego wysuniętego dowództwa dywizyjnego w Poznaniu stanie oficer w randze generała. Dzięki temu znacząco podniesiona zostanie ranga dowództwa, będącego najważniejszą amerykańską strukturą dowódczą na wschodniej flance, koordynującą działania wszystkich wojsk US obecnych w naszym regionie, a w wypadku kryzysu dowodzącą nimi

 – dodał.

Soloch podkreślił, że "uzgodnienia w sprawie realizacji pozostałych postanowień deklaracji prezydentów Dudy oraz Trumpa są na bieżąco prowadzone ze stroną amerykańską przez ośrodek prezydencki oraz Ministerstwo Obrony Narodowej".

- Podniesienie rangi dowództwa pokazuje, że nawet w sytuacji obecnego kryzysu pandemicznego kontynuowane są plany dotyczące zacieśniania polsko-amerykańskiej współpracy strategicznej. Ten proces nie uległ zahamowaniu. Kilka dni temu na ten temat rozmawiali też prezydenci Duda oraz Trump

– zaznaczył.

Pierwszy oficerski stopień O'Connor otrzymał w 1994 r. jako absolwent Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych o specjalności lotnictwa. Służył m.in. w: 3. pułku kawalerii pancernej w Fort Carson, 25. pułku lotniczym w Fort Hood, 25. Brygadzie Lotnictwa w Wheeler Army Airfield, 4. pułku kawalerii w Schofield Barracks na Hawajach, 17. pułku kawalerii i 101. Bojowej Brygadzie Lotniczej w Fort Campbell, 1. Dywizji Pancernej w Fort Bliss, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy brygady. Był też zastępcą dowódcy Amerykańskiego Centrum Szkolenia Lotniczego Wojsk Lądowych.

Poza wojskami operacyjnymi służył jako zastępca dyrektora Narodowego Centrum Szkolenia w Sztabie Wojsk Lądowych, kierował działem lotniczym w biurze zastępcy szefa Sztabu. Brał udział w operacjach Iraqi Freedom (2005-2006) i Enduring Freedom (2007-2008 i 2012-2013).

Ukończył m.in. studia na kierunkach inżynierii zarządzania i studiów strategicznych. Wśród odznaczeń, którymi został uhonorowany, są Legia Zasługi, Brązowa Gwiazda i Medal za Chwalebną Służbę.

Wysunięte Stanowisko Dowodzenia amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty działa w Poznaniu od października ubiegłego roku. Podstawą ulokowania tego dowództwa w Polsce jest porozumienie z 23 września 2019 podpisane przez prezydentów USA i Polski, które uszczegółowiło deklarację z czerwca ub. r. w sprawie zacieśnienia współpracy wojskowej obu państw.

Dowództwo dywizji powstało na bazie elementu dowodzenia przeniesionego do Poznania z niemieckiego Baumholder w maju 2017 dla wzmocnienia dowodzenia stacjonującymi rotacyjnie siłami USA, prowadzącymi dwustronne operacje szkoleniowe i wielonarodowe ćwiczenia z wojskami krajów na wschodniej flance NATO - w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

Po aneksji przez Rosję Krymu w 2014 roku Stany Zjednoczone wystąpiły z inicjatywą zwiększenia obecności w Europie (European Reassurance Initiative – ERI), której częścią jest operacja Atlantic Resolve, mająca zapewnić rotacyjną, trwałą obecność sił USA w Europie, także w tych regionach, gdzie wcześniej nie stacjonowały znaczące siły USA