Jak wyjaśniła, roboty kafarowe polegają na pogrążaniu ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Trwają tam także roboty pogłębiarskie i prace zasypowe. W miejscu, gdzie powstaje kanał żeglugowy trwają wykopy, a urobek z nich jest transportowany i hałdowany w południowej części przekopu. Zostanie wykorzystany do budowy obwiedni sztucznej wyspy.

 

 

Zakończyliśmy już budowę drogi dojazdowej do tymczasowego nabrzeża przeładunkowego. To tu będą dostarczane drogą morską i rozładowywane transporty materiału koniecznego do realizacji projektu. Wykonujemy też prace związane z umocnieniem powstałej grobli. Wbiliśmy już pale pod podpory mostów południowego i północnego

- powiedział kierownik budowy konsorcjum NDI/Besix Dominik Wróblewski.

Na budowie wykonano kolejne prace elektryczne i techniczne. Zakończono przewierty, by usunąć kolizje w części południowej inwestycji. Wkrótce rozpocznie się usuwanie kolizji z liniami średniego napięcia. Rozbudowywana jest sieć dla potrzeb zasilania placu budowy.