Pasjonująca tematyka, wybór unikatowych eksponatów oraz zastosowanie różnych technik multimedialnych sprawiły, że cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Skłoniło to organizatorów do podjęcia próby zapewnienia szerszego dostępu do treści ukrytych pod jej frapującym tytułem.

– informuje Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Ekspozycja opowiada o wydarzeniach w Europie późnego antyku, między schyłkiem IV a początkiem VI stulecia, w okresie tzw. wielkiej wędrówki ludów – czasów intensywnej migracji plemion barbarzyńskich, które wtargnęły na obszar Imperium Romanum, ostatecznie doprowadzając do upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Niektóre z ludów wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, a prezentowane na wystawie zabytki dobrano pod kątem zobrazowania obecności tych ludów na naszych ziemiach oraz ich udziału w wymianie kulturowej i transformacjach zachodzących u schyłku starożytności na tle wydarzeń mających miejsce przed wielkimi wędrówkami (III–IV w.) i następujących po nich (VI–VII w.).

Na ekspozycji można zobaczyć głównie przedmioty pochodzące ze skarbów i grobów zawierających wyposażenie elitarne: monety rzymskie, złote i srebrne ozdoby, zwłaszcza służące do spinania odzieży fibule, niekiedy bardzo ozdobne. Można m.in. obejrzeć w trójwymiarze przedmioty pochodzące ze skarbu złotych ozdób odkrytego w Suchaniu. Oprócz zdjęć eksponatów znalezionych na obecnych terenach Polski zamieszczone zostały także szczegółowe opisy skarbów i okresu historycznego, z którego pochodzą.

Wystawa została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy m.in. z Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Lubelskim czy Muzeum Warmii i Mazur.

Wystawę w wersji cyfrowej można zobaczyć na stronie https://barbarzynskie-tsunami.muzeum.szczecin.pl