„Dziś możemy mówić o tym, że regiony zaangażowały się w realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te środki, w ramach środków z UE można na te działania przeznaczać. (…) Mówimy o 2,6 mld zł, które udało się wygospodarować wraz z marszałkami województw na wsparcie wynagrodzeń pracowników”

- mówiła Jarosińska-Jedynak na konferencji prasowej, dodając, że chodzi też o środki z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Minister podkreślała, że napłynęło już 8,2 tys. wniosków firm o wsparcie w postaci dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników. Jeśli u danego przedsiębiorcy spadek obrotów przekroczy 30 proc., może on otrzymać do 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla danego pracownika - przypomniała Jarosińska-Jedynak.

Chodzi o to, żeby zapobiegać odchodzeniu pracownika od pracodawcy, a jemu z kolei dać szansę na zatrzymanie pracownika

- podkreśliła.