Jak wskazał arcybiskup podczas mszy w katowickiej katedrze Chrystusa Króla, zadaniem Kościoła jest „przekazywanie każdego dnia rodzinie ludzkiej orędzia o Jezusie zmartwychwstałym i o Bogu miłosiernym poprzez dzieła miłosierdzia”.

- To właśnie my – ludzie Zmartwychwstałego – przechodząc na szlaku życia różnorodne doświadczenia, świadomi wartości wiary, winniśmy czynić miłosierdzie; winniśmy je "rozdzielać" według rozeznania potrzeb

 – zaznaczył abp Skworc w homilii i ocenił, że właśnie się dzieje obecnie, w czasach epidemii koronawirusa.

- Jak słyszymy w mediach – w klimacie zagrożenia – ludzie sobie pomagają. Jest wiele spontanicznych akcji, a "wzięty" w sakramencie bierzmowania Duch Święty otwiera nam oczy na potrzeby innych i znajduje ludzi dobrej woli, czyniących dobro solidarnie i bezinteresownie

 – wskazał.

Arcybiskup mówił m.in. o trosce o najbardziej zagrożonych – seniorów, których odwiedzają wolontariusze czy często dotychczas nieznani im sąsiedzi, którzy ich wspierają przynosząc żywność i lekarstwa lub po prostu rozmawiając.

- W tym zakresie parafie współpracują z lokalnym samorządem, a zwłaszcza z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Pomocą otaczamy również całą służbę zdrowia, zwłaszcza tych z pierwszego frontu walki z zagrożeniem – mówił arcybiskup.

Metropolita przekonywał w homilii, że czas izolacji jest także okazją do podejmowania czynów miłosierdzia względem duszy.

- Kiedy słyszymy ów katalog uczynków, jakby automatycznie otwiera się przed nami przestrzeń ich powszechnego praktykowania. Wydaje się, że uczynki miłosierdzia to gotowy program na czas izolacji i pandemii, tym bardziej, że może być realizowany zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, bo modlitwą możemy opatrywać każdego chorego i wszystkie rany naszego społeczeństwa. Zdalnie również – korzystając ze znanych sposobów komunikacji – możemy: pouczać, dobrze radzić, upominać, pocieszać, urazy darować

- przekonywał.

- Ponawiam ten apel i proszę: bądź miłosierny, nie bądź obojętny, włącz się w społeczna pomoc, w działania Caritas w twojej parafii, w wolontariat, w szkolne kola Caritas, włącz się w spełnianie uczynków miłosierdzia względem duszy. Budujmy miłosierdziem, uczynkami miłosierdzia nasze rodziny, parafie i społeczeństwo. To ozdrowieńcza terapia

– przekonywał abp Skworc.