Poradnik powstał, aby wskazać szkolnej kadrze praktyczne narzędzia pomocne w przeprowadzeniu lekcji z uczniami. Jak podkreślili jego autorzy, "czas epidemii jest dla wszystkich niezwykle trudny, a jednym z wielkich wyzwań stała się masowa zdalna edukacja".

Dyrektorzy, nauczyciele mają często obawy przed nową formą pracy z uczniami, niektórzy czują się niepewnie, a nawet bezradnie. Wiedza się nie zmieniła, ale kompetencje, jakich dziś potrzeba, by ją przekazać, są zupełnie nowe. A przecież do tej pory, także z uwagi na niskie transfery budżetowe na ten cel, nie były one szczególnie wspierane

– zauważono.

Jak stwierdziła koordynatorka akcji Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, to, co dzieje się dziś na e-lekcjach, często wymyka się spod kontroli nauczycieli, którzy wymagają lepszego wsparcia. "Na lekcje wchodzą osoby spoza klasy, zmieniają nicki nauczycieli na wulgarne słowa, udostępniają przemocowe filmiki" – zaalarmowała.

Autorzy poradnika zwracają uwagę, że regulacje dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii nic nie mówią o zdalnych lekcjach tylko o kształceniu na odległość. Oznacza to, że nauczyciel może, ale nie musi, organizować lekcji online.

Jeśli jednak nauczyciel zdecyduje się na taką formę, powinien – jak zalecają autorzy poradnika – razem z uczniami ustalić zasady, np. wyłączanie wszystkich innych stron, filmów czy gier przed każdymi zajęciami, logowanie się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, niepodawanie nikomu spoza klasy hasła dostępu do zajęć, zakaz nagrywania lekcji. Nauczyciel powinien także przypomnieć uczniom, że podczas zajęć online obowiązują takie same zasady zachowania jak podczas tradycyjnych lekcji w murach szkoły.

Za naruszanie zasad – czytamy w poradniku – nauczyciel może wykluczać ucznia z zajęć lub wyciszać go.

"Dobrze jest też przypomnieć uczniom, że w sytuacjach podszywania się pod kogoś, odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo proste"

– podkreślono w poradniku. Warto też przypomnieć uczniom, że za przemoc w sieci, w tym przemoc rówieśniczą, mogą grozić konsekwencje prawne.

rówieśniczą, mogą grozić konsekwencje prawne.

W poradniku można znaleźć też podpowiedzi, z jakich platform i narzędzi do prowadzenia lekcji online warto korzystać. Zalecono zwłaszcza, aby unikać korzystania z narzędzi, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację ucznia oraz umożliwiają dostęp do lekcji osobom postronnym. Są też informacje na temat ochrony danych osobowych.

Publikacja zawiera także wskazówki dla dyrektorów, jak wdrożyć systemy zdalnego nauczania w szkole.

Poradnik przygotowali eksperci organizacji pozarządowych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, Fundacji Centrum Cyfrowe, a także Uniwersytetu Warszawskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego i projektu lekcjewsieci.pl przy wsparciu RPO.

Publikacja jest dostępna na stronie RPO. Porady na temat narzędzi do zdalnego nauczania można znaleźć także na stronie jakuczyczdalnie.pl.