Aktualizacja: Za przyjęciem uchwały głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. "Za" byli wszyscy senatorowie KO, KP-PSL, Lewicy, dwóch senatorów niezależnych i jeden niezrzeszony. Przeciwko uchwale głosowali wszyscy senatorowie PiS.

W czwartek w Senacie przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały przygotowanej przez senatorów KO wzywającej rząd do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji ws. sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Przedstawiając go Magdalena Kochan (KO) mówiła, że jest on powodowany troską o ósmoklasistów i maturzystów.

Nikt z wnioskodawców nie miał i nie chciał obwiniać o sytuację, jaką wywołał kryzys związany z koronawirusem rządu RP, ale uznajemy, że sytuacja, w której niepewność najmłodszych obywateli naszego kraju, potęgowana troską o to, czy martwią się ich rodzice, nie może nie być przedmiotem troski i szybkiej reakcji rządzących, w tym ministra edukacji narodowej i ministra szkolnictwa wyższego

- powiedziała.

W projekcie uchwały można przeczytać, że zagrożenie, wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, zmieniło życie Polaków, m.in. decyzją rządu od 12 marca zawieszono dotychczasową działalność przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i uczelni.

Informacje o kolejnym wydłużeniu zamknięcia szkół, składane przez ministra edukacji co dwa tygodnie, wprowadziły chaos. Niewykonalne staje się przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych w pierwotnie wyznaczonych datach

 - wskazano.

Dopiero 10 kwietnia 2020 r., na krótko przed ustalonymi terminami, minister edukacji ogłosił przesunięcie egzaminów na bliżej nieokreśloną przyszłość. To informacja stanowczo niewystarczająca. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i władze samorządowe nie mają wiedzy, czy odbędą się egzaminy, kiedy i w jakiej formie zostaną przeprowadzone oraz jak przebiegać będzie proces dydaktyczny przygotowujący do nich uczniów. Brak jest także wytycznych dotyczących przebiegu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych

- napisano w projekcie uchwały.

Według jego autorów, w obliczu długotrwałego zaburzenia procesu edukacji ogłoszenie terminów egzaminów z 21-dniowym wyprzedzeniem Senat RP uznaje za niedopuszczalne. W projekcie uchwały zapisano, że "Senat RP wzywa rząd do niezwłocznego podjęcia i natychmiastowego ogłoszenia decyzji o odstąpieniu od egzaminów lub o przeprowadzeniu egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych wraz z podaniem ich terminów, sposobu przeprowadzania, a także zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych".

Podczas debaty nad projektem senatorowie PiS pytali jaki sens ma mieć podjęcie przez Senat uchwały przygotowanej przez senatorów KO.

Czy pracując nad projektem uchwały brali państwo pod uwagę, że jest ona jak pytanie pana wiceministra (zdrowia Waldemara) Kraski, kiedy skończy się koronawirus. To pytanie, na które nie ma i nie może być odpowiedzi

- zauważył Jacek Bogucki (PiS).

Krzysztof Mróz (PiS) i Kazimierz Wiatr (PiS) pytali, czy zamiast przygotowywać projekt uchwały nie lepiej byłoby zaprosić na posiedzenie senackiej komisji ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego i zadać mu pytania dotyczące przeprowadzenia egzaminów.

 

Egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych egzaminów miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Jak podaje MEN w tym roku do egzaminu ósmoklasisty ma przystąpić 347,7 tys. uczniów, a do egzaminów maturalnych 279,4 tys. uczniów.