Nie pozwól, by czas zatarł pamięć!

80 lat temu prawie 22 tys. polskich obywateli – jeńców wojennych, więzionych w radzieckich obozach, zostało zamordowanych przez sowietów w ramach zaplanowanej bezwzględnej akcji eksterminacji polskich elit – Zbrodni Katyńskiej. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń Narodowe Centrum Kultury organizuje konkurs literacki „Listy katyńskie”, którego celem jest poznawanie sylwetek ofiar.

Pamięć o tej bezprecedensowej w polskiej historii zbrodni wojennej i jej ofiarach przetrwała, pomimo prób wymazywania tragedii katyńskiej z polskiej historii przez 50 lat przez komunistyczne władze. Pielęgnowanie pamięci o niej jest dziś powinnością każdego z nas. W 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Narodowe Centrum Kultury zachęca do poznania sylwetek ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zapraszamy do napisania listu do jednego z bohaterów zamordowanych w miejscach sowieckiej kaźni w 1940 r., którego nazwisko znajduje się w bazie ofiar Muzeum Katyńskiego. 

Może to być list do kogoś z rodziny, kogoś kto pochodził z miejscowości, w której mieszkasz, lub zaintrygował Cię na tyle, że chciał(a)byś mu coś opowiedzieć. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń wiekowych – w konkursie, który trwa do 10 maja br., może wziąć udział każdy.

Przydatne informacje:

Zgłoszenia mailowe przesyłamy na adres: listykatynskie@nck.pl do 10 maja 2020 r.

  • Praca konkursowa to list skierowany do jednej z ofiar Zbrodni Katyńskiej, wybranej przez uczestnika. Zakres tematów oraz nadawcę wybiera uczestnik. List może dotyczyć wspólnie spędzonych chwil, spraw, porad, opisu życia, ewentualnie wspólnych planów, wojny czy odczuwanego niepokoju. List w języku polskim, powinien być zapisany w elektronicznym pliku tekstowym, a jego objętość nie powinna przekraczać 5 000 znaków (licząc ze spacjami).
  • Biogram osoby – adresata listu można pozyskać z bazy dostępnej na stronie Muzeum Katyńskiego: http://sylwetki.muzeumkatynskie.pl/index.php?page=wyszukiwarka
  • Konkurs literacki „Listy katyńskie” jest skierowany do wszystkich grup wiekowych. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie.
    W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie zgody rodzica / opiekuna / przedstawiciela ustawowego takiej osoby na udział w Konkursie.
  • Nagrody główne: I miejsce – 900 złotych brutto, II miejsce – 650 złotych brutto, III miejsce – 400 złotych brutto. Przewidziana jest też możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień
    w formie publikacji NCK.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca br.

Narodowe Centrum Kultury od wielu lat podejmuje różnorodne działania dla upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej. W ramach kampanii społecznej „Pamiętam. Katyń 1940” (http://pamietamkatyn1940.pl/) pokazujemy indywidualne losy ofiar oraz ich bliskich, aby uświadomić, że w Katyniu i innych sowieckich obozach zginęli: oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, oficerowie rezerwy i elita polskiej inteligencji: urzędnicy, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, duchowni, literaci, przedsiębiorcy, leśnicy, działacze społeczni i inni. Formą podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o nich może być udział w naszym konkursie.

Nie pozwól, by czas zatarł pamięć. Weź udział w konkursie „Listy katyńskie”!

Regulamin i informacje o konkursie:

nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/pamietam-katyn-1940/aktualnosci/listy-katynskie-konkurs-literacki

 

 

 

 Źródło: nck.pl

#Katyń #konkurs Narodowego Centrum Kultury #Listy katyńskie #zbrodnie sowieckie

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo