Senat finalizuje dziś prace nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Kilkunastu senatorów zgłosiło w środę poprawki do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Senatorowie KO złożyli kilkanaście poprawek dotyczących m.in. zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, odroczenia rat kredytów i leasingowych, wzrostu wysokości dofinansowania postojowego, płatności zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia, zawieszenia do końca roku zakazu handlu w niedzielę.

Senatorowie niezależni zgłosili poprawki przewidujące m.in. zmniejszenie o połowę pozaodsetkowych kosztów kredytów, zdalne działanie takich organów jak rady i zarządy dzielnic i osiedli w dużych miastach, czy wykreślenie przepisów dotyczących warunków zwolnień pracowników administracji publicznej.

Wcześniej szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber zapowiedział, że do ustawy zostaną złożone poprawki, które m.in. obejmują jej regulacjami także firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia, oraz przewidują zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. W czasie debaty Schreiber zapewniał też senatorów, że przedsiębiorcy, objęci w ustawie 50-proc. zwolnieniem z ZUS nie będą karani za niezapłacenie składek, jeśli termin przypada 15 kwietnia. Wiceminister pracy Stanisław Szwed dodał, że ci, którzy już zapłacili, będą mogli ubiegać się o zwrot tych składek.

Zasadnicza część ustawy odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

Sejm, wysłucha też na wniosek klubu Lewicy, informacji bieżącej w sprawie funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa szkół pożarniczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.