Etiudy ukazują życie jeńców Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska przed 1 września 1939 r. w perspektywie wykonywanych przez nich zawodów. Prezentują wojskowych, policjantów, lekarzy i nauczycieli, także przez fotografie rodzinne i listy.

To właśnie w korespondencji pisanej do rodzin z obozów dostrzec można najwięcej emocji. Często zaczynają się one od słów: +Znajduję się w Z.S.R.R. Jestem zdrów+. Widać w nich strach i niepokój o bliskich. Z drugiej strony to także dramat rodzin, nie mających informacji o losie mężów, ojców, braci, których ostatni raz widzieli w sierpniu 1939 r.

– informuje szczeciński oddział IPN.

Bohaterami filmów są m.in. funkcjonariusz policji, aresztowany podczas służby na posterunku Ludwik Berski, naczelny lekarz 3 Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza Antoni Gmerek czy nauczyciel i dowódca plutonu w 28. Pułku Strzelców Kaniowskich Józef Kominek. Zostali zamordowani przez NKWD w Twerze lub w Charkowie. Ich rodziny po wojnie osiedliły się w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.

Krótkie filmy przygotowane zostały na bazie materiałów zgromadzonych przy tworzeniu przez szczeciński oddział IPN wystawy plenerowej "Świat zgładzony w Katyniu", powstałej we współpracy ze Stowarzyszeniem Katyń w Szczecinie.

Etiudy prezentowane są na stronie internetowej oraz na kanałach mediów społecznościowych szczecińskiego oddziału IPN.