Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to jedna z najmocniej zakorzenionych tradycji związanych z świętowaniem Wielkanocy w Polsce. Według przeprowadzonego w 2019 r. badania Barometru Providenta, aż 91 proc. Polaków deklarowało pójście do kościoła ze święconką w Wielką Sobotę.

W tym roku jednak nie było to - z uwagi na istniejące obostrzenia - możliwe, choć w niektórych parafiach księża, jak tylko mogli, starali się wyjść wiernych na przeciw, proponując święcenie "objazdowe" wystawionych przed dom koszyków ze święconką czy święcenie "drive through" - wierni z koszyczkiem podjeżdżali autem do "punktu święceń", gdzie ksiądz błogosławił przywiezione przez nich pokarmy.

Biskupi proponują jednak, by błogosławieństwa pokarmów, czy też ściślej - błogosławieństwa stołu - dokonać samodzielnie, przed wielkanocnym śniadaniem.

Jak to zrobić? Pewną obrazkową "ściągawkę" daje Archidiecezja Krakowska

Episkopat proponuje, by dokonać obrzędu błogosławieństwa stołu zgodnie z formułą opisaną w: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350.

Przed rozpoczęciem obrzędu ojciec rodziny lub inna dorosła osoba zapala świecę i wypowiada pozdrowienie:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Potem, ktoś z domowników powinien odczytać fragment Pisma Świętego. Może to być fragment 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

"Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was" (1 Tes 5, 16-18)

Lub Ewangelii według św. Mateusza:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.

"Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mt 6, 31 ab.32b-33).

Gdy już odczytany zostanie fragment Pisma Świętego, ojciec rodziny lub inny przewodniczący modlitwie mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Gdy już zakończymy nasz wielkanocny posiłek, ojciec rodziny lub przewodniczący modlitwie, mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący:

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Szczegółowa formuła błogosławieństwa dostępna jest na stronach Konferencji Episkopatu Polski.