Nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/643) w zastępstwie ministra nauki i szkolnictwa wyższego podpisał premier Mateusz Morawiecki.

Nowe przepisy - przygotowane w związku z epidemią COVID-19 - przedłużają ograniczenia w działaniu uczelni. A to znaczy, że do 26 kwietnia zawieszone jest kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Do tego czasu zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.

Rozporządzenie przedłuża też do 26 kwietnia obowiązek świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Ponadto nowe rozporządzenie przewiduje, że organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni. Dotąd mogły podejmować w takim trybie wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.