Tekst przesłania do narodów Polski i Rosji 9 września zostanie odczytany we wszystkich kościołach w Polsce – podaje TVP Info. Decyzję taką podjęto na dzisiejszym spotkaniu biskupów diecezjalnych i członków Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w Częstochowie. 

"Będziemy próbowali przypomnieć naszym wiernym w komunikacie, a potem także poprzez odczytanie tego orędzia z ambon w Polsce, o tym, co miało miejsce; wtedy jest nadzieja, że one się lepiej zakorzenią" - powiedział abp Józef Michalik, który wraz z patriarchą moskiewskim Cyrylem I, znanym także jako agent KGB o pseudonimie "Michajłow", podpisał 17 sierpnia tekst dokumentu wzywającego Polaków i Rosjan do pojednania.

W Przesłaniu czytamy m.in.: Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra, trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki, wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów - stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co umożliwia odbudowanie wzajemnego zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych krajów i narodów.

Według informacji "Gazety Polskiej", podpisanie przesłania z apelem o pojednanie Polaków i Rosjan to zwieńczenie operacji dyplomatycznej, prowadzonej od 2009 r. przez urzędników MSZ i byłych współpracowników służb specjalnych. Decydującą rolę w grze operacyjnej, która miała do tego doprowadzić, odegrali ważniejsi członkowie Grupy ds. Trudnych, z Adamem Rotfeldem i Wojciechem Zajączkowskim (obecnie ambasador RP w Rosji, wcześniej radca tej ambasady i dyrektor Departamentu Polityki Wschodniej MSZ) na czele, a także dyplomaci spoza zespołu: Michał Klinger, Jarosław Bratkiewicz i Tomasz Turowski.

Informator z kręgów kościelnych powiedział "GP": – Rozmowy polityków i rozmowy biskupów prowadzono we wzajemnym porozumieniu. Często odbywały się równolegle – dodaje. Np. 1 czerwca 2011 r. na zebraniu Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych w Rydze wysłannik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej publicznie informował dyplomatów o przebiegu negocjacji między moskiewskim patriarchatem a polskimi biskupami. Dokładnie w tym samym dniu w Warszawie... metropolita Hilarion spotykał się z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski. Kim jest Cyryl I?

‑ Według osób, które miały wgląd w materiały sowieckiej agentury, patriarcha Cyryl I to agent KGB o ps. Michajłow. Według m.in. „Forbesa”, Cyryl I był oficerem kadrowym tej instytucji, a nie zwykłym informatorem.
- W 2008 r. podczas wizyty na Kubie patriarcha odznaczył Fidela i Raula Castro Orderem św. Daniela (za zbudowanie w Hawanie pierwszej cerkwi). Fidel Castro określił wówczas Cyryla I jako swojego sojusznika w walce z „amerykańskim imperializmem”.
- Cyryl I znany jest z popierania Alaksandra Łukaszenki. W 2010 r. „serdecznie pogratulował” mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich.
- W lutym 2012 r. stwierdził na spotkaniu przywódców religijnych, że rządy Putina w Rosji to „boski cud”.
- W połowie lat 90. do patriarchy przylgnęło określenie „tytoniowy metropolita”. Jak pisały „Kommiersant” i „Moskowskij Komsomolec”, Gundiajew czerpał zyski z bezcłowego importu papierosów (taki przywilej przyznano Cerkwi).
- Oleg Kaługin, były generał rosyjskiego wywiadu, który w 1999 r. uciekł do USA, stwierdził w 2010 r., że rządzona przez Cyryla I rosyjska Cerkiew jest „gniazdem rosyjskiego wywiadu”.
- Polskim przyjacielem Cyryla jest Kazimierz Morawski (ur. 1929), były członek komunistycznej Rady Państwa i władz Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), reżimowej organizacji utworzonej przez komunistów w stanie wojennym. Morawski był też od 1983 r. wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Do spotkania Cyryla i Morawskiego doszło podczas zakończonej właśnie wizyty patriarchy w Polsce.