Sanepid zdecydował w czwartek o zamknięciu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej, po tym, jak stwierdzono koronawirusa u dwóch pielęgniarek.

Kwarantanną objęto 177 mieszkańców oraz pracowników.

Decyzja oznacza całkowity zakaz opuszczania oddziału przez pracowników placówki, jak i przebywających w nim podopiecznych oraz zakaz wchodzenia do pomieszczeń DPS, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej

– poinformowano na stronie urzędu miasta.

Sytuacja jest trudna, ponieważ w kaliskim Domu Pomocy Społecznej brakuje pielęgniarek, które fachowo mogłyby zaopiekować się mieszkańcami placówki.

Kilka dni temu na stronie urzędu miasta pojawił się komunikat o potrzebie zatrudnienia pięciu pielęgniarek.

Okazało się, że zatrudnione przez Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu pielęgniarki w większości przebywają na zwolnieniach lekarskich. Natomiast pielęgniarki, które są zatrudnione na umowy zlecenia, nie mogą wejść na teren placówki z uwagi na świadczenie pracy w kilku miejscach.