Wsparcie udzielanie pogranicznikom z Podlasia związane są z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii koronawirusa.

Zawiszacy wykonują zadania prowadzenia działalności patrolowej, obserwacji czy pełnienia służb na posterunkach wspierając 12 placówek na granicy z Białorusią na odcinku 180 kilometrów oraz diwe placówki na granicy z Litwą na długości 100 kilometrów.