W ramach programu dofinansowanie otrzymały m.in. Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe na 10 Festiwal Muzyki Polskiej w Moskwie (138 tys. zł), Nowy Teatr na prezentację spektaklu "Odyseja. Historia dla Hollywoodu" w reż. Krzysztofa Warlikowskiego w Madrycie i w Paryżu (149 tys. zł), Fundacja Muzyczna Amadeus na koncerty OKPR Amadeus w krajach północnej Europy "Polscy mistrzowie kameralistyki smyczkowej" (149 tys. zł) oraz na koncerty OKPR Amadeus w Berlinie oraz krajach południowej Europy (134 tys. zł).

Stowarzyszeniu im. Ludwiga van Beethovena przyznano 150 tys. zł dotacji na Festiwal Kultury Polskiej w Pekinie oraz 135 tys. zł na "Bridges Festival - festiwal muzyki polsko-izraelskiej".

Z kolei Agencja Koncertowa Pawlik Relations otrzymała 160 tys. zł na "Pawlik/Moniuszko-Polish jazz" - projekt symfoniczny.

Na stronie resortu kultury napisano, że "strategicznym celem programu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków".

Wskazano, że "istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych".

Oceniono, że "zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską".

Jak napisano, "działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie w czterech równorzędnych geograficznych obszarach priorytetowych: Europa, państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia), Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam), kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych". Zaznaczono, że "powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego, jednak wybór kraju priorytetowego będzie skutkował wyższą oceną strategiczną wniosku".