Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił w środę, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów szanował zasadę ich niezawisłości. TSUE zobowiązał też Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Müller proszony o komentarz do orzeczenia podkreślił, że "celem funkcjonowania izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest zapewnienie wysokich standardów pracy sędziów, zapewnienie równości wobec prawa oraz zabezpieczenie przed powstawaniem nieprawidłowościami w toku postępowań sądowych".

Dzisiejsze postanowienie TSUE w sprawie środków tymczasowych budzi poważne wątpliwości prawne

- zaznaczył rzecznik.

Przypomniał, że polska Konstytucja gwarantuje zasadę nieusuwalności sędziów.

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają tylko Konstytucji i ustawom

 - zaznaczył.

W ocenie rzecznika rządu oczekiwanie, że rząd "zamrozi" część Sądu Najwyższego, albo "zawiesi w czynnościach" określonych sędziów, "byłoby bardzo poważnym naruszeniem zasady niezawisłości sędziowskiej, złamaniem zasady trójpodziału władzy i naruszeniem Konstytucji".

Po dokonaniu szczegółowej analizy dzisiejszego postanowienia TSUE Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego

 - zapewnił.

Zgodnie z Konstytucją to Trybunał Konstytucyjny jest "sądem ostatniego słowa" w zakresie badania zgodności poszczególnych aktów prawa w ramach określonej w Konstytucji hierarchii źródeł prawa i to Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć powstały spór

- uważa Müller.