Jej inicjatorzy podkreślają, że wywieszanie w tym dniu flagi państwowej, "nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach".

Przypominają jednocześnie, że rok temu, 9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa "Święto Chrztu Polski". Na mocy tej ustawy święto to, jest świętem państwowym obchodzonym 14 kwietnia.

Obchodzimy je dopiero drugi raz i z tego względu nie jest ono powszechnie przyjęte, dlatego inicjatorzy akcji zwracają się jeszcze raz do włączenia się w jej rozpropagowanie.