Pakiet pomocowy BGK to szereg rozwiązań wspierających przedsiębiorców. Wśród nich są: korzystniejsze warunki pożyczek unijnych, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, a także rozwiązania gwarancyjne dla dużych firm.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Dla kogo: dla małych i średnich firm

 • możliwość wnioskowania do banku kredytującego o zabezpieczenie spłaty kredytu (gwarancję);
 • zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu stosuje się go w przypadku nowych lub odnawialnych kredytów;
 • kwota kredytu objętego gwarancją: do 250 mln zł;
 • okres gwarancji: maksimum 27 miesięcy;
 • okres kredytu - maksimum 24 miesiące;
 • kwota gwarancji: od 3,5 mln zł do 200 mln zł;
 • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej;
 • prowizje od gwarancji uzależnione od okresu kredytu i wielkości firmy;

Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r. Produkt będzie dostępny już w kwietniu w bankach współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo: dla małych i średnich firm

W tym programie przedsiębiorca, który realizuje inwestycję, może uzyskać dotację do
70 proc. wartości projektu, pod warunkiem, że finansuje ją kredytem na innowacje technologiczne, zaciągniętym w banku współpracującym z BGK.

Co się zmieniło?

 • wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni;
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 do 67 dni;
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy;
 • wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego, fizycznego uczestnictwa w panelach oceniających projekty);

Produkt jest już dostępny w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Skierowane są do wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, niezależnie od wielkości i branży.

Jakie rozwiązania planujemy?

 • rodzaj kredytu – kredyt obrotowy;
 • okres objęcia kredytu dopłatami – maksymalnie 12 miesięcy.

Produkt jest w przygotowaniu, będzie dostępny w bankach współpracujących z BGK.

Pożyczki unijne dla MŚP

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki unijne to szereg produktów finansowych na działalność bieżącą i inwestycje, których źródłem są środki europejskie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warunki tych produktów, a także grupy odbiorców są różne w każdym województwie.

Co się zmieniło? Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania:

 • dodatkowej, 6-miesięcznej lub dłuższej (w zależności od programu) karencji w spłacie kapitału lub zawieszenia spłat na okres 4 miesięcy;
 • niższego oprocentowania pożyczek.

Ponadto nie są naliczane podwyższone odsetki w odniesieniu do zaległości wynikających z epidemii COVID-19 i nie są podejmowane działania windykacyjne.

Jeśli pożyczkobiorca chce skorzystać z tych rozwiązań, powinien skontaktować się z pośrednikiem finansowym, z którym zawarł umowę o udzielenie pożyczki.

Produkt już dostępny u pośredników finansowych współpracujących z BGK. Ich lista dostępna na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.pl

Biznesmax

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich firm

Gwarancja ta zabezpiecza spłatę kredytu i jednocześnie zawiera dopłatę do jego oprocentowania.

Co się zmienia?

 • możliwość obejmowania gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym pożyczki w rachunku bieżącym (dotychczas była dostępna tylko dla kredytu inwestycyjnego);
 • brak obowiązku przedkładania przez kredytobiorców planu projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis);
 • rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych;
 • wydłużenie okresu obowiązywania 5-proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu;
 • wprowadzenie dodatkowego kryterium umożliwiającego skorzystanie z proinnowacyjnej ścieżki oceny także firmom efektywnym ekologicznie. To umożliwi im uzyskiwanie kredytów obrotowych i inwestycyjnych, niekoniecznie związanych z efektem ekologicznym.

Produkt będzie dostępny jeszcze w kwietniu w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Jakie wsparcie możesz uzyskać w ZUS?

 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek;
 • świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne;
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność;
 • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czyli odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Aby uzyskać wsparcie z ZUS, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS bez wychodzenia z domu – przez internet. Jeżeli nie masz jeszcze profilu na portalu PUE ZUS, możesz go założyć online przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub bankowości elektronicznej.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl