Kapłani wielu diecezji polskich wspierają finansowo służbę zdrowia w tym trudnym czasie pandemii. Serdecznie proszę wszystkich kapłanów archidiecezji (biskupów, proboszczów, wikariuszy, rezydentów, pracowników naukowych, kapelanów, emerytów – z wyłączeniem kapłanów chorych i misjonarzy) o złożenie jałmużny postnej w wysokości przynajmniej 200 złotych na wsparcie jednego ze szpitali w naszym regionie

– napisał metropolita lubelski w zarządzeniu dotyczącym kwestii ekonomicznych w związku ze stanem epidemii. Zarządzenie opublikowano na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej.

Kapłani mają wpłacać pieniądze na specjalne subkonto archidiecezji, z dopiskiem: Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze (na szpital).

Epidemia koronawirusa postawiła nas wobec sytuacji i trudności, z którymi nigdy dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym życiu i w naszej kapłańskiej posłudze. Trzeba więc gorącej modlitwy i roztropnej troski zarówno o dobro duchowe, jak i materialne powierzonych nam parafii oraz całej wspólnoty diecezjalnej

– napisał abp Budzik.

Zgodnie z zarządzeniem metropolity od 1 kwietnia br. do odwołania parafie zostały zwolnione z opłacania połowy tzw. podusznego – daniny na rzecz diecezji, która liczona jest "od duszy", czyli od liczby mieszkańców danej parafii.

Zobowiązania osobiste księży związane z podusznym pozostają bez zmian

– zaznaczono w zarządzeniu.

Arcybiskup zalecił też, aby do minimum ograniczać wydatki parafii.

Nie należy podejmować nowych inwestycji. Inwestycje rozpoczęte można roztropnie kontynuować lub wstrzymać. W wypadku zaciągniętego kredytu bankowego można rozważyć złożenie wniosku o jego odroczenie.