Projekt pod nazwą „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” został wspólnie stworzony przez samorząd województwa podkarpackiego i kuratorium oświaty przy udziale Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, TVP 3 Rzeszów, Radia Rzeszów oraz Wojewódzkiego Domu Kultury i Podkarpackiej Komisji Filmowej.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie zgłosiło 280 placówek z regionu. Jak podkreślił marszałek województwa podkarpackiego i pomysłodawca tego projektu Władysław Ortyl, głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie talentów młodych osób, mimo trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźli. „Bardzo się cieszę, że nasza propozycja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży, ich nauczycieli i wychowawców” – dodał.

Wielu uczniów chce m.in. obejrzeć sztuki teatralne, które w zapisach filmowych udostępni Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Największe zainteresowanie wzbudził w szkołach spektakl poświęcony rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej, zamordowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.

Uczniowie nie tylko chcą teatr oglądać, ale także sami go tworzyć. Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie wystawi „Śpiącą Królewnę” według Sławomira Mrożka. Przedszkolaki ze Świlczy pod okiem swych nauczycieli zagrają w Czerwonym Kapturku, a te z Kolbuszowej zaprezentują fragmenty Baśni Braci Grimm. Wszystko w ramach projektu warsztatów teatralnych, gdzie próby online z młodzieżą szkolną prowadzone będą przez aktorów rzeszowskiego teatru.

90 szkół zgłosiło swój akces do konkursu recytatorskiego „Polska poezja religijna” – związanego z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacją księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tu także uczniowie wezmą udział warsztatach online, prowadzonych przez aktorów rzeszowskiego teatru, by przygotować się do występu konkursowego.

Ponad 100 podkarpackich szkół będzie korzystać z oferty, jaką w ramach projektu stworzyło Radio Rzeszów. 56 szkół zaangażuje swych uczniów w projekt „Twórz radio w domu – utwory słowno-muzyczne”. Uczniowie będą pod okiem radiowców przygotowywać utwory, a najlepsze - po profesjonalnej obróbce - będą emitowane na antenie Radia Rzeszów.

Dzieci i młodzież z kolejnych 56 szkół wezmą udział w projekcie „Twórz radio w domu – słuchowiska”. Na warsztat młodych twórców słuchowisk trafi polska klasyka m.in. Aleksander Fredro, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Jan Brzechwa.

Natomiast 24 szkoły z Podkarpacia zgłosiły swój udział w projekcie Laboratorium Filmowego. Uczniowie będą zgłębiać sztukę filmową poprzez autorskie tworzenie filmów amatorskich, a także przygotowywanie recenzji filmowych. Ten projekt realizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury i działającą przy nim Podkarpacką Komisję Filmową.

Najlepszy z przygotowanych przez młodzież spektakli pokaże na swojej antenie TVP3 Rzeszów, a najlepsze występy radiowe zaprezentuje Radio Rzeszów.

We wszystkich projektach praca uczniów musi w pełni respektować przyjęte zasady związane ze stanem epidemii, ma być pracą w domu, kontakt z uczestnikami projektów/ artystami/ekspertami odbywać się będzie online.

Projekt częściowo finansowany będzie przez samorząd województwa podkarpackiego poprzez Wojewódzki Dom Kultury.