Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformowano o nowych rozwiązaniach dotyczących pomocy dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wartość zaproponowanej pomocy wyniesie 11 miliardów złotych.

Jesteś przedsiębiorcą? Przeczytaj - oto nowe założenia tarczy antykryzysowej:

 1. Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące - Znacznie rozszerzony będzie krąg przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Mechanizm pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zwolnień pracowników.
 2. Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej - Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.
 3. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną - Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.
 4. Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO - Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.
 5. Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją - Jeśli ktoś przeznacza środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach: postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych, administracyjnych organów egzekucyjnych.
 6. Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online - Korzystający z telefonu komórkowego dostaną nielimitowany internet w ramach dostępu do „publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in. stron w domenie gov.pl, usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną, usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów;
 7. Wsparcie eUsług w służbie zdrowia - Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Zapewnione zostaną im urządzenia oraz usługi, dzięki którym będą mogli wykonywać codzienne aktywności – jak choćby korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny. Na to wsparcie przekazana będzie jednorazowa dotacja z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
 8. Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Jeszcze w tym roku uruchomiony będzie Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu zapewni się obywatelom dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku. Przyspieszony ma być także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele na równych zasadach mogli korzystać z dostępu do internetu.
 9. Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej - Nowe rozwiązania to także wsparcie w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych. 
 10. Uproszczenie działania usług pocztowych - przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie; przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru. Zmiany pozwolą z jednej strony  zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych, a z drugiej – zwiększą bezpieczeństwo obywateli.
 11. Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów - Jeżeli upłynął termin ważności: prawa jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy – na uzupełnienie formalności będzie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będzie 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużanie ważności orzeczeń, dla maszynistów i pracowników kolejowych.  Wydłużony będzie okres obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego - o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.