W latach 1994–1997 ks. prof. Wojciech Życiński był prodziekanem Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, a od 1997 do 2000 r. dziekanem tego wydziału. Od 1995 do 2017 pełnił funkcję kierownika najpierw II Katedry Dogmatyki, później Katedry Mariologii.

Od 2000 do 2006 był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej. W 2012 został członkiem zwyczajnym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej.

Był ceniony autorem wielu artykułów i monografii, szczególnie z zakresu mariologii.

W roku akademickim 2018/2019 przechodzącemu na emeryturę księdzu profesorowi rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak wręczył złoty medal Bene Merenti przyznawany przez Senat za wyjątkowy wkład w rozwój uczelni.

Wojciech Życiński urodził się 22 lutego 1953 w Nowej Wsi. W 1972 uzyskał świadectwo dojrzałości, a rok później wstąpił do zgromadzenia salezjanów w Kopcu. W latach 1974–1981 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 18 czerwca 1980 w Krakowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 19 czerwca 1981 bp Albin Małysiak.

W latach 1981–1985 ks. Wojciech Życiński studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat. Specjalizację pogłębiał, wyjeżdżając na stypendia naukowe na Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie (1986) i do Marianum w Rzymie (1989). Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 1994 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy „Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej”.

W 1985 został wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, w latach 1990–1994 był prefektem studiów.

W latach 1989–1994 zajmował stanowisko asystenta w Katedrze Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z Papieską Akademią Teologiczną był związany od 1992 r.