7 kwietnia rektor UW Marcin Pałys wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na uczelni, które wprowadzono w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 - wynika z informacji zamieszczone we wtorek na stronie internetowej uczelni.

Jak informuje UW, w związku z zawieszeniem tradycyjnych zajęć i wykładów na uczelniach do 15 maja przedłużono zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy. Do tego samego dnia obowiązują ograniczenia pracy na terenie uczelni.

Pierwotnie UW zawiesił wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy od 11 marca do 14 kwietnia.

UW przedłużył również termin zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych uczelni z 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Z kolei wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i inne nie będą mogły się odbywać do końca sierpnia br.

Uczelnia poinformowała również, że przedłużono wstrzymywanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach z 30 kwietnia na 30 czerwca 2020 roku.

Podobną decyzje podjęły w poniedziałek władze Uniwersytetu Łódzkiego. Tam tradycyjne zajęcia zawieszono do 3 maja br.