Za wyborem Sochańskiego głosowało 234 posłów, 223 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Kandydatura szczecińskiego adwokata została zgłoszona przez klub PiS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowy sędzia TK złoży ślubowanie wobec prezydenta w terminie 30 dni od wyboru. Wcześniej sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Sochańskiego.

-  Bardzo dziękuję za okazane mi zaufanie. To dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie. Dążąc do sprawowania nowej funkcji w jak najbardziej odpowiedzialny i rzetelny sposób, za uzasadnioną uważam rezygnację z obecności w mediach społecznościowych

- napisał na Twitterze nowy sędzia Trybunału.