W ramach porozumienia zawartego w marcu między przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen a premierem Chin Li Keqiangiem, do Włoch trafił sprzęt ochronny, który Chiny podarowały Unii Europejskiej.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie ze strony Chin. Jak zauważyła przewodnicząca von der Leyen, w takich chwilach wzajemne wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Unia Europejska współpracuje z Chinami od samego początku pandemii. Jeszcze w lutym Unia przekazała Chinom 56 ton sprzętu

 - zaznaczył Lenarczicz.

Włochy otrzymały 2 miliony masek chirurgicznych, 200 tys. masek N95 oraz 50 tys. zestawów do testów, które zostały przetransportowane do Rzymu samolotem z Chin. Po tym, jak Chiny podarowały ten sprzęt UE, koordynacją transportu do Włoch zajęło się unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC).

W lutym natomiast za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności przekazano Chinom ponad 56 ton wyposażenia (odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, maski medyczne), dostarczonego przez Francję, Niemcy, Włochy, Łotwę, Estonię, Austrię, Czechy, Węgry i Słowenię.

Sercem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jest ERCC, które koordynuje pomoc dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi i katastrofami, w tym dostawy artykułów pierwszej potrzeby, dostawy specjalistycznego sprzętu, a także pomoc w formie zespołów ochrony ludności oraz know-how.

Instytucja ta działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i na wniosek organów krajowych lub ONZ może świadczyć pomoc każdemu państwu, które zostało dotknięte poważną klęską, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią.