Światowe Dni Młodzieży zostały ustanowione 20 grudnia 1985 r. Wtedy to Jan Paweł II wyraził pragnienie, by odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Najbliższe Światowe Dni Młodzieży w wymiarze międzynarodowym odbędą się w 2022 roku w Lizbonie.

Jak podaje Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, tegoroczny, 35. Światowy Dzień Młodzieży ma przede wszystkim wymiar duchowy. Wiele diecezji organizuje go również w wymiarze wirtualnym.  

- Takie spotkania, w kilkuosobowych grupach, odbędą się m.in. dzięki diecezjalnemu duszpasterstwu młodzieży z archidiecezji wrocławskiej i archidiecezji krakowskiej, we współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM. Na spotkanie online o godz. 16.00 mogli się zapisać młodzi z całej Polski. Duszpasterstwo młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej organizuje natomiast akcję #pasja2020. Młodzi przesyłają swoje uśmiechnięte zdjęcia, z których powstanie kolaż, na tle którego w Niedzielę Palmową o godz. 15.00 będzie miała miejsce wspólna modlitwa on-line z biskupem diecezjalnym Romanem Pindlem

 - informuje biuro prasowe.

Informacje o tym, jak najlepiej przeżyć Niedzielę Palmową w swojej diecezji, zamieszczane są na stronach internetowych diecezji oraz profilach społecznościowych diecezjalnych duszpasterstw młodzieży. Tutaj można znaleźć pewien zbiór dostępnych propozycji.

Na Facebooku duszpasterstwa młodzieży archidiecezji katowickiej znaleźć można natomiast zachętę dla młodych do tego, by nagrywali filmiki dla innych z zaproszeniem do robienia dobra: „Mówię ci: wstań i zrób coś dobrego!”.  

Papież w orędziu na XXXV Światowy Dzień Młodzieży zwrócił uwagę właśnie m.in. na słowo „wstań!”, które zachęca, by przebudzić się do życia. Ojciec Święty zauważył różne przejawy cierpienia i śmierci w otaczającym świecie. Zachęcił też młodych, by podjęli nowe życie „zmartwychwstałych”, co oznacza nawiązanie więzi z innymi.

Papież podkreślił, jak wielu młodych ludzi potrafi się zaangażować na rzecz innych.

"Przy wielu okazjach wy, młodzi okazujecie, że umiecie cierpieć wraz z drugą osobą. Wystarczy zobaczyć jak wielu z was wielkodusznie poświęca się, gdy wymagają tego okoliczności. Nie ma katastrofy, trzęsienia ziemi, powodzi, które by nie powodowały, że grupy młodych wolontariuszy są gotowe do pomocy. Także wielka mobilizacja ludzi młodych, którzy chcą bronić świata stworzonego, świadczy również o waszej zdolności do usłyszenia krzyku ziemi”

– napisał Papież.

„Drodzy młodzi, nie pozwólcie ukraść sobie tej wrażliwości! Obyście zawsze słyszeli jęk tych, którzy cierpią; wzruszali się tymi, którzy płaczą i umierają w dzisiejszym świecie” – czytamy w orędziu.