Dziesiątki tysięcy wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Resort podał pierwsze dane

Dzisiaj Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej poinformowało, że złożono już ponad 42,4 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. - Większość dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS - podaje resort.

pixabay.com/geralt

Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że złożono dokładnie 42 440 wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Większość z nich, bo aż 27 494 wnioski, dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Złożono również 8184 wnioski o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 248 wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto.

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 5493 wnioski, a o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS - 520 wniosków. Kolejne 501 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą wnioskować m.in. o czasowe zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowane wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności np. wynajmu lokalu.

 

 


Źródło: PAP, niezalezna.pl

#tarcza antykryzysowa #ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo