Jak poinformował rzecznik miejscowego magistratu Kamil Nowak, Chorzowski Pakiet Antykryzysowy dla Mieszkańców zawiera – obok ulg w czynszach dla potrzebujących – prolongatę opłat m.in. za użytkowanie wieczyste oraz wyłączenie parkomatów.

- Mieszkańcy lokali należących do Zakładu Komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej mogą ubiegać się o obniżkę czynszu nawet o połowę na okres kolejnych dwunastu miesięcy. Oprócz tego w Ośrodku Pomocy Społecznej można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

- wyjaśnił w przesłanej informacji Nowak.

Z innych korzyści dla mieszkańców miasto automatycznie przedłużyło termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów za 2020 r. - do 30 czerwca 2020 r.

Chorzów wyłączył też parkomaty.

- To urządzenia, których codziennie dotykają setki dłoni, a których powierzchnia pozwala na utrzymywanie się na niej wirusów i bakterii. Wyłączenie parkomatów ponadto pozwoli na oszczędności w portfelach mieszkańców, którzy ze względu na koronawirusa, często borykają się z uszczupleniem budżetu

 - zaznaczył Nowak.

Przypomniał, że to już kolejne działania tamtejszego magistratu w czasie pandemii koronawirusa. Od 17 marca działa infolinia dla seniorów potrzebujących pomocy w zakupie jedzenia, a osobom w kwarantannie podobną pomocą służy Ośrodek Pomocy Społecznej. Miasto wyłączyło też włączniki świateł przy przejściach dla pieszych i dezynfekuje przystanki.

Dziś chorzowski samorząd usystematyzował też wcześniejsze informacje dotyczące wsparcia przedsiębiorców. Chorzowski Pakiet Antykryzysowy dla Biznesu obejmuje m.in. możliwość starania się przez firmy korzystające z miejskich lokali, które w stanie epidemii nie mogą prowadzić działalności o zwolnienie z czynszu w tym czasie oraz 50-procentową obniżkę przez trzy miesiące po jego odwołaniu (o 50 proc. ulgi mogą w czasie epidemii starać się wszyscy przedsiębiorcy).

Ponadto Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji proponuje przedsiębiorcom (a także samorządowym i prywatnym podmiotom świadczącym usługi niekomercyjne dla mieszkańców) zwolnienie z opłat abonamentowych lub półroczne odroczenie terminu płatności za wodę.

Tak jak mieszkańcy, również firmy mogą skorzystać z przedłużenia do 30 czerwca terminu opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności. Dzierżawcy oraz użytkownicy wieczyści mogą też wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat z tego tytułu w czasie zagrożenia lub epidemii. Możliwe są także zmiana terminu płatności opłaty lub rozłożenie jej na raty.

Ponadto wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych (w postaci rozłożeniu podatku lub jego zaległości na raty czy odroczenia terminu). Firmy korzystające z ogródków gastronomicznych zostaną zwolnione z opłat na czas stanu epidemicznego/epidemii.

Władze Chorzowa zamierzają też apelować do właścicieli nieruchomości oraz prezesów spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta o wypracowanie formuły pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ich lokalach.

Również dziś władze Sosnowca przedstawiły pakiet "SOSnowiec dla mieszkańca i przedsiębiorcy”. Podobnie tam zakładane są odroczenia płatności w podatkach lokalnych, możliwość rozkładania na raty, odroczenia płatności czynszów w miejskich lokalach użytkowych, a w uzasadnionych przypadkach - umorzenia opłat. Sosnowiec zapewni też możliwość złożenia deklaracji zerowej w przypadku opłaty śmieciowej, jeżeli śmieci nie są wytwarzane.

Sosnowieccy samorządowcy sygnalizują utrzymanie ciągłości inwestycyjnej i organizowanie przetargów według ustalonego wcześniej harmonogramu. Zapowiedzieli też „wpompowanie” w rynek dodatkowych kilkudziesięciu milionów złotych na inwestycje. Mieszkańcy mogą w Sosnowcu liczyć na przychylność miasta pod względem płatności za użytkowania wieczyste.

Podobne rozwiązania dla przedsiębiorców zapewniają w woj. śląskim inne samorządy regionu, m.in. Bytomia, Zabrza czy Rudy Śląskiej. W poniedziałek władze Katowic przedstawiły Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy, przewidujący m.in. zwolnienia z czynszów i opłat dzierżawnych, podatków od nieruchomości, a także doradztwo kryzysowe