„W szpitalach odbywają leczenie 254 zakażone osoby, 46 osób uznano za wyleczone” – poinformował w komunikacie białoruski resort zdrowia.

Jak uściślono, większość spośród 254 pacjentów przechodzi infekcję w formie lekkiej lub średniej. 11 osób wymaga zastosowania respiratora, ich stan jest oceniany jako stabilny. Cztery osoby zmarły, przy czym, jak odnotowano, infekcja Covid-19 nałożyła się w tych przypadkach na choroby chroniczne.

Z komunikatu resortu zdrowia wynika, że większość ujawnionych przypadków to kontakty pierwszego i drugiego stopnia z osobami zakażonymi.

Pod obserwacją medyków jako kontakty 1. i 2. stopnia znajduje się 9299 osób, z czego blisko 1000 osób przebywa w szpitalach.

Dzisiejszy komunikat opublikowany przez białoruskie ministerstwo zdrowia ukazał się po rekomendacji WHO, by poprawić jakość informowania ludności o sytuacji epidemicznej. Przekazana przez resort informacja jest pełniejsza i bardziej kompleksowa, niż skąpe i niejasne komunikaty w poprzednich dniach, w których nie podawano m.in. całkowitej liczby zakażonych w kraju.

Również dziś „powietrzna droga krzyżowa”, którą zorganizował prawosławny egzarcha Białorusi  trwała cztery godziny. Metropolita miński i zasławski, a także inni duchowni, wraz ze świętymi relikwiami białoruskiej Cerkwi prawosławnej, okrążyli kraj śmigłowcem, modląc się o „zatrzymanie szerzenia się infekcji, spowodowanej przez koronawirusa” – poinformował portal prawosławny Sobor.by.

W przededniu zwierzchnik cerkwi zaapelował do wiernych o dołączenie się do modlitwy.

To nie pierwsze przedsięwzięcie duchownych prawosławnych w ramach walki z epidemią. 23 marca metropolita Paweł pokropił Mińsk wodą święconą z pokładu śmigłowca.