Do warszawskiej placówki trafiła komora laminarna i stacja pipetująca. Sprzęt diagnostyczny dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie został zakupiony z przyznanej przez Polską Fundację Narodową darowizny przeznaczonej na potrzeby analityki związanej z COVID-19.

- Urządzenia diagnostyczne dotarły już do Centrum Zdrowia Dziecka

 – poinformował Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

- Sprzęt zakupiony przez Polską Fundację Narodową przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa małych pacjentów CZD i personelu medycznego, ponieważ będzie można wykonywać więcej testów w kierunku wykrycia koronawirusa Sars-CoV-2

 – zaznaczył wojewoda.

Przypomniał, że dotychczas przekazano środki również na zakup indywidualnych pakietów zabezpieczających personel medyczny, na środki antyseptyczne oraz inne urządzenia diagnostyczne. Natomiast kolejne środki będą na bieżąco uruchamiane w kolejnych dniach, ponieważ wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej dla szpitali to nie tylko jednorazowy akt, ale trwały proces.

Rzecznik wojewody zaznacza, że o przekazanie środków finansowych na zakup sprzętu dla Centrum Zdrowia Dziecka, Polska Fundacja Narodowa została poproszona jako jedna z instytucji trzeciego sektora wspierających walkę z chorobą zakaźną COVID-19 w Polsce.

- W swoich działaniach kierowaliśmy się koniecznością zapewnienia opieki diagnostyczno-leczniczej wszystkim grupom wiekowym pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka, szczególnie narażonym na ryzyko zakażenia koronawirusem

 – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

- Jako wyraz naszej troski, ale i powodowani moralnym obowiązkiem, dokonaliśmy rewizji budżetu na rzecz uruchomienia projektów dedykowanych na bardzo konkretne wsparcie udzielane placówkom szpitalnym we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i samorządami

 – dodał.

- Lekarze, pielęgniarki, ogółem personel szpitalny będący na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, wymagają zapewnienia im elementarnego bezpieczeństwa pracy, dlatego Wojewoda Mazowiecki wraz z Polską Fundacją Narodową skoordynowali działania w kierunku ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego

– zaznaczył Konstanty Radziwiłł.