Jak przekazał Batorski komendant główny PSP zadeklarował przekazanie szpitalom 157 respiratorów transportowych, które były do tej pory na wyposażeniu PSP. O ich przekazanie do komend wojewódzkich PSP mogą wnioskować wojewodowie.

Państwowa Straż Pożarna do tej pory przekazała szpitalom w całej Polsce 65 respiratorów transportowych. Jak zaznacza PSP, urządzenia te umożliwiają wspomaganie oddychania, podawanie tlenu, a także prowadzenie resuscytacji.

PSP w związku z zagrożeniem koronawirusem włącza się również w działania prowadzone w punktach kontrolnych na granicach kraju, gdzie zaangażowane są służby medyczne, straż graniczna, policja, ITD, KAS i wojsko.

Ponadto PSP zaangażowało się także w utworzenie przed szpitalami polowych izb przyjęć. Obecnie utworzono już 201 takich izb. Zabezpiecza je 207 ratowników Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy każdego dnia dowożą również żywność i leki osobom objętym kwarantanną, a także organizują i dystrybuują środki ochrony i dezynfekcji.