Pierwsze ograniczenia zostały wprowadzone już trzy tygodnie temu, kiedy podjęto decyzję o zamknięciu placówek edukacyjnych i kulturalnych, a także większości sklepów w galeriach.

Wraz z rosnącą liczbą nowych przypadków rząd zdecydował się na ogłoszenie kolejnych restrykcji. Jest to wyjątkowo trudny czas, szczególnie dla osób starszych i schorowanych, gdyż każde wyjście na zewnątrz może okazać się dla nich bardzo ryzykowne.

Wszystkie wprowadzone do tej pory regulacje będą obowiązywały do 11 kwietnia. Do tego czasu przemieszczanie się należy ograniczyć jedynie do celów niezbędnych, zdrowotnych lub zawodowych. Każdy ma jednak prawo do udania się po zakupy, w celu wykupienia leków, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi bądź wyprowadzenia psa. Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób, z wyjątkiem rodzin. Dzieci nie mogą przemieszczać się bez osoby dorosłej.

Ograniczenia poruszania się dotyczą również środków publicznego transportu zbiorowego: w autobusach, tramwajach lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Dla pasażerów u przewoźników prywatnych zapowiedziano bardziej restrykcyjne kontrole. Restrykcje dotycząc także wydarzeń o charakterze religijnym – nie będzie mogło w nich uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

W miejscach pracy, które kontynuują swoją działalność, zalecane jest stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników czy środków dezynfekcji.

Przy każdym powrocie z zewnątrz, a także kontakcie z osobą z zewnątrz, należy pamiętać o myciu rąk. Zalecane jest też regularne przecieranie środkami dezynfekującymi najczęściej dotykanych miejsc w domu, takich jak: klamki, włączniki światła, drzwi do lodówki, stoły, biurka.

W przypadku konieczności zrobienia zakupów należy je właściwie zaplanować, tak aby wychodzić jak najrzadziej. Podobnie powinno być w przypadku zakupu leków. Przede wszystkim seniorzy powinni unikać większych skupisk ludzi i jeśli mają taką możliwość, to zrezygnować z osobistych wizyt w aptekach, a o realizację e-recepty czy zakup innych środków dostępnych bez recepty poprosić zaufaną osobę.

Wszystkie zakupy, również te lekowe, powinny być zaplanowane, tak by ograniczyć do minimum zbędną ilość wizyt. Leki stosowane w chorobach przewlekłych powinny być wykupowane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z dawkowania i planu terapii ustalonej z lekarzem, a wszelka dodatkowa suplementacja traktowana podobnie. Szczególnie ważne, by kupować świadomie, w czym zawsze doradzi farmaceuta.

Obecnie nie ma zagrożenia braku dostępności do produktów leczniczych, za to wykupowanie leków w ilości zapasowej może doprowadzić do przerw w dostępności danych produktów czy stanowić ryzyko związane z przeterminowaniem leku oraz nieprawidłowościami w jego przechowywaniu przez dłuższy czas w warunkach domowych.

Warto też pamiętać, że nie ma obecnie leku, który zapobiega zakażeniu koronawirusem ani jednoznacznie skutecznie go leczy. Każde zakażenie leczone jest pod kontrolą lekarza, który zaordynuje odpowiednią terapię dla danego chorego.

Odwiedzając aptekę należy przestrzegać utrzymywania odległości, w tym od okienka 1 metr, pamiętać o higienie kaszlu oraz dezynfekcji rąk – w większości aptek dla pacjentów wchodzących i wychodzących dostępne są dystrybutory ze środkiem do dezynfekcji, z których każdy może skorzystać. W przypadku aptek znaczna część wyposażona jest w szyby oddzielające personel od pacjentów, a maksymalna liczba obsługiwanych pacjentów jest uzależniona od liczby otwartych okienek z zachowaniem stref buforowych oraz z zachowaniem odległości pomiędzy pacjentami w kolejce na zewnątrz.

Pamiętajmy też, że nie powinniśmy wychodzić nigdzie, w szczególności do apteki, gdy mamy objawy około grypowe (gorączkę, kaszel, katar, duszności), a jeśli mieliśmy kontakt z osobą zakażoną bądź podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem, niezwłocznie telefonicznie zgłosić się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub infolinię NFZ. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy osobiście udawać się do przychodni czy szpitala ani w po poradę farmaceuty w aptece.

Kolejnym ważnym aspektem ograniczenia kontaktu jest odpowiednie zachowanie się w przychodniach. Należy pamiętać, że w takich miejscach liczba osób z grupy o podwyższonym ryzyku jest większa. Wiele takich placówek wprowadza swoje zasady obsługi pacjentów. Również i tam należy zachować odstęp od innych pacjentów i personelu. Wiele przychodni przestawiło się na tryb zdalny, a wizyty pacjentów w placówkach POZ odbywają się w trybie telemedycznym. Jeżeli nie ma konieczności kontaktu z lekarzem, należy przełożyć wizytę w placówce.

Szpitale coraz częściej odwołują planowane zabiegi, co jest spowodowane ograniczeniami personelu medycznego – większość lekarzy zaangażowana jest w walkę z koronawirusem. W przypadku takich pacjentów trzeba zadbać o to, aby byli w stałym kontakcie ze swoim lekarzem i monitorowali swój stan zdrowia.

W tych trudnych czasach potrzebne jest wzajemne zrozumienie – szczególnie dla personelu medycznego, lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów, pielęgniarek, pracowników apteki, którzy teraz pracują na pełnych obrotach, poświęcając życie rodzinne i ryzykując własnym zdrowiem. Sytuacje kryzysowe udowadniają, że jako społeczeństwo potrafimy się zmobilizować i być solidarni i pełni empatii w obliczu wspólnego zagrożenia.

Do tej pory Gemini Polska przekazała 25 tys. Maseczek FFP3 szpitalom w całej Polsce:
1.    Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
2.    Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
3.    Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
4.    Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
5.    7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
6.    Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
7.    Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
8.    Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie