Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w czasie pandemii może mieć tragiczne skutki, należy te egzaminy odwołać.

- apeluje Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra edukacji i Narodowej Rady Rozwoju.

Komitet zaapelował o odwołanie egzaminów zewnętrznych dla uczniów „w planowanych lub nawet nieco przesuniętych w czasie terminach”. W jego ocenie jest to wymagana i konieczna ochrona uczniów i nauczycieli przed tragicznymi skutkami niewyobrażalnej co do rozmiarów epidemii. W zamian proponuje wystawienie abiturientom szkół podstawowych i średnich świadectw ukończenia szkół z ocenami wystawionymi przez rady pedagogiczne.

Komitet zwraca również uwagę, że przeprowadzenie egzaminów online nie jest dobrym rozwiązaniem.

Szczególnie niepokojący jest fakt nierównego dostępu znacznej grupy uczniów (szczególnie z mniejszych miejscowości lub mniej zamożnych środowisk) do infrastruktury informatycznej niezbędnej do zdalnego kształcenia i przeprowadzenia egzaminów w obecnej sytuacji kryzysowej.

- wyjaśniają autorzy dokumentu.

Jednocześnie Komitet zaznaczył, że niezależnie od pandemii powszechne egzaminy zewnętrzne budzą wątpliwości co do ich celowości i obiektywnego pomiaru wiedzy uczniów i że przygotowuje alternatywną propozycję monitorowania i szacowania poziomu rozwoju kompetencji poznawczych uczniów.

Egzamin ósmoklasisty ma się odbyć w dniach 21-23 kwietnia.
Egzamin maturalny ma się rozpocząć 4 maja.