Na początku posiedzenia senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego w niedzielę kompozytora, dyrygenta i pedagoga Krzysztofa Pendereckiego.

W posiedzeniu uczestniczy premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek senacka komisja gospodarki narodowej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. W formie wniosków mniejszości zostaną złożone przygotowane przez senatora Adama Szejnfelda (KO) poprawki dot. m.in. wykreślenia zmian w Kodeksie wyborczym.

Z kolei senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała wykreślenie z noweli ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zmian w kodeksie wyborczym i dotyczących Rady Dialogu Społecznego. Obecna na posiedzeniu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz pytana o stanowisko rzędu w tej sprawie opowiedziała, że "możliwość przeprowadzenia wyborów (prezydenckich) w czasie wynikającym z konstytucji jest dalece trudna do wyobrażenia sobie dzisiaj". Minister zaznaczyła, że poprawka dotycząca kodeksu wyborczego została zgłoszona przez posłów.

Tarcza antykryzysowa składa się z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią. Zakłada m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące.

Nowela wprowadza też zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzające katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat. Zmienia również ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, dając premierowi prawo do dowolnego odwoływania członków RDS. To właśnie ta ustawa była krytykowana przez opozycję, a senatorowie nie wykluczali zgłoszenia poprawek.

Poza tym w skład tarczy antykryzysowej wchodzą dwie mniej kontrowersyjne ustawy. Jedna z nich to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Daje m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwość wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych. Umożliwia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Z kolei nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom.

Jak podaje w komunikacie Centrum Informacyjne Senatu, ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia izby zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.