Środki unijne, które zaproponowała Komisja Europejska na walkę z pandemią koronawirusa, pochodzą z obecnego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Pieniądze udało się uzyskać w wyniku przesunięć budżetowych.

Zostaną skierowane do systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich firm, na rynek pracy i do innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE.