Zwracając się z biblioteki w Pałacu Apostolskim, podczas kolejnej modlitwy Anioł Pański bez udziału wiernych, Franciszek powiedział: "W minionych dniach sekretarz generalny ONZ wystosował apel o globalny i natychmiastowy rozejm we wszystkich zakątkach świata, odwołując się do aktualnego kryzysu z powodu Covid-19, który nie zna granic".

- To apel o totalne zawieszenie broni

 - podkreślił papież.

- Przyłączam się do tych, którzy przyjęli ten apel i zachęcam wszystkich, by za nim podążyli, zatrzymując wszelkie formy działań wojennych i działając na rzecz stworzenia korytarzy dla pomocy humanitarnej, otwarcia na dyplomację, troskę o tych, którzy są najsłabsi

 - mówił Franciszek.

- Niech połączone zaangażowanie przeciwko pandemii doprowadzi wszystkich do uznania naszej potrzeby wzmocnienia braterskich relacji jako członków jednej rodziny ludzkiej - apelował. - W szczególności niech rozbudzi w odpowiedzialnych za państwa i w innych zainteresowanych stronach odnowione zaangażowanie, by przezwyciężyć rywalizację.

- Konfliktów nie rozwiązuje się poprzez wojnę

 - podkreślił papież. Wezwał do przezwyciężenia antagonizmów i konfliktów poprzez dialog i konstruktywne poszukiwanie pokoju.