Działalność rządu pozytywnie ocenia 50 procent badanych (o 1 punkt procentowy więcej niż dwa tygodnie temu), a 38 procent badanych - negatywnie (o 1 punkt procentowy mniej niż dwa tygodnie temu). 12 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Wystawiając ocenę pracy szefa rządu Mateusza Morawieckiego, 51 procent ankietowanych wybrało odpowiedź "pozytywna". 40 proc. badanych wybrało odpowiedź "negatywna" (o 1 punkt procentowy mniej niż dwa tygodnie temu), a 9 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem" (o 1 punkt procentowy więcej niż dwa tygodnie temu).

Badanie przeprowadzano od 25 do 26 marca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1032 dorosłych osób. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały udział wyborach parlamentarnych i prezydenckich – gdyby takie miały odbyć się w czasie badania – oraz określiły, na kogo będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 45 proc.