Otwierając konferencję minister podkreślił, że zmieniając polską energetykę należy zmienić myślenie o niej. Ważnym elementem transformacji energetycznej jest udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, który byłby uzupełniany niskoemisyjnymi źródłami w energetyce konwencjonalnej. Także rozwój magazynowania energii, sieci dystrybucyjnych oraz narzędzi zapewniających elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego jest kluczem do zmiany struktury rynku energetycznego od pionowej do poziomej tj. rozproszonej.

– Nowy ład polskiej energetyki chcemy zbudować m.in. dzięki większemu wykorzystaniu lokalnych możliwości i zaangażowania. Mówiąc o wymiarze lokalnym, naszą uwagę koncentrujemy na rozwoju energetyki rozproszonej. Prosumenci energii odnawialnej, klastry energii czy spółdzielnie energetyczne to podmioty na rynku energii, które rozwijać się będą coraz bardziej dynamicznie, zyskując większe znaczenie w obszarze rynkowym

– powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu wskazał, że rozwój elektromobilności i niskoemisyjnego transportu publicznego skutkować będzie zmniejszeniem emisji z transportu – jednego z sektorów generujących zjawisko smogu. E-mobility staje się również częścią nowoczesnej energetyki.

Minister Michał Kurtyka przypomniał, że sprawiedliwa i odpowiedzialna przemiana będzie wymagała czasu – nie chodzi o radykalne zmiany, ale o stopniowe, metodyczne ich wprowadzanie, z uwzględnieniem szerokiego czynnika społecznego.

– Stoimy przed wyzwaniem wdrożenia nowego systemu elektroenergetycznego opartego na zeroemisyjności. Przed nami także wdrażanie dużych inwestycji, które diametralnie zmienią strukturę krajowego bilansu wytwarzania energii i znacząco wpłyną na ograniczenie oddziaływania sektora energetycznego na środowisko

– podsumował minister Michał Kurtyka.