Ostatniej doby w Korczowej odprawionych zostało 4111 osób. Z tej liczby do Polski wjechało 572 osoby

– powiedziała rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor.

Przypomniała, że ruch towarowy, który odbywał się normalnie przez kilka przejść granicznych, teraz jest prowadzony przez jedno przejście. Pozostałe podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą: Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko są nieczynne.

W środę z Przemyśla do Kijowa odprawione zostały również dwa kolejne pociągi specjalne. Wyjechało w nich 1231 obywateli Ukrainy. Do tej pory z siedmiu pociągów specjalnych, które wyjechały z Przemyśla, skorzystało łącznie blisko sześć tysięcy osób.

Półtora tygodnia temu wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Wjechać mogą wyłącznie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego SG. Wracający do kraju Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Ograniczenia w ruchu granicznym dla cudzoziemców wprowadziła także Ukraina. Do 3 kwietnia 2020 r. ma obowiązywać zakaz wjazdu do tego kraju osób niebędących jego obywatelami. Zakaz nie obejmuje m.in. tych, którzy mają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Ukrainy, ich małżonków i dzieci obywateli Ukrainy