Pomimo wielu problemów społeczno-gospodarczych, które w związku z koronawirusem dotykają nasz kraj i cały świat, polscy emeryci i renciści mogą spać spokojnie, przynajmniej jeśli chodzi o należne im z budżetu państwa świadczenia.

Renty i emerytury będą wypłacane terminowo. Dotyczy to także dodatkowego świadczenia, czyli tzw. trzynastek. Emeryci i renciści nie mają się czego obawiać.
- poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak wyjaśniła, trzynastki będą przyznawane z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Trzynaste emerytury mają być wypłacane w transzach – dokładnie tak, jak co miesiąc dokonywał tego ZUS. Pieniądze będą wypłacane w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Kwota trzynastki zostanie dodana do przelewów standardowej emerytury. Podobnie będzie w przypadku świadczeń dostarczanych w gotówce – ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniem głównym.

Poczta Polska zapewnia, że doręczy wszystkie emerytury na czas. W wypadku wypłat świadczeń dla osób objętych kwarantanną wprowadzono szczególne procedury. Emerytury będą komisyjnie przygotowane i umieszczane w bezpiecznych kopertach, które następnie będą doręczane pod wskazany adres z zastosowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Świadczenia obejmą ok. 9 mln osób. Przysługują uprawnionym m.in. do emerytury i renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), a także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca będą mieć prawo do jednego z tych świadczeń.

Kwota świadczenia dla każdego jest taka sama i wynosi 1,2 tys. zł brutto. W większości przypadków po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej do wypłaty pozostanie 981 zł. Trzynastki nie podlegają egzekucjom komorniczym, więc o środki z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z długami. Pieniądze te będą miały specjalny identyfikator, dzięki czemu nie zostaną zajęte przez komornika.