Koronawirus. Pekao prognozuje swoje straty

Epidemia koronawirusa i związana z tym sytuacja gospodarcza i sytuacja klientów obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe banku - poinformował w środę bank Pekao. "Na decyzji RPP o obniżce stóp procentowych, bank straci nawet 250 mln zł" - dodano.

niezalezna.pl

Bank w opublikowanym w środę wieczorem komunikacie podkreślił, że Pekao jak i Grupa Pekao zachowują pełną ciągłość operacyjną.

"Bank oraz spółki Grupy wprowadziły szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów" - wskazano.

Dodano, że znaczna część pracowników banku pracuje zdalnie. Z kolei klienci przenoszą się sukcesywnie do kanałów elektronicznych.

"Bank w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową" - zapewniono.

W komunikacie przyznano jednak, że bank identyfikuje czynniki, które będą miały ujemny wpływ na wyniki finansowe w następnych kwartałach 2020 roku.

"Decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stóp procentowych, zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 200-250 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 15 punktów bazowych. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach"

- poinformowano.

Instytucja zakłada ponadto, że w konsekwencji epidemii koronawirusa może dojść do obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, co może przyczynić się do niższej aktywności klientów detalicznych i korporacyjnych, w tym również aktywnych na rynkach zagranicznych, oraz do niższej dynamiki sprzedaży produktów finansowych przez bank i Grupę.

"Bank spodziewa się w okresie następnych miesięcy pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka Grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe"

- zwrócono uwagę.

Pekao zapewniło, że planuje podjąć działania mające na celu obniżenie wpływu wspomnianych wyżej czynników na wyniki finansowe związane m.in. "z poziomem apetytu na ryzyko oraz redukcją kosztów działalności".

Przypomniano, że NBP przygotował pakiet działań nakierowanych na podtrzymanie płynności rynków finansowych oraz płynności banków, co - według Pekao - pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową tej instytucji i sektora.

"W odniesieniu do polskiego sektora bankowego, Minister Finansów rozwiązał bufor ryzyka systemowego. W konsekwencji minimalne wymogi kapitałowe dla Banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym uległy obniżeniu o 2,9 p.p., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i Grupy ponad wymogi regulacyjne" - dodano.

Bank zastrzegł, że na razie precyzyjne oszacowanie wpływu koronawirusa nie jest możliwe, a jego skala jest "uzależniona w dużej mierze od czynników zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą banku". 

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#koronawirus

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo